இயற்கை அறிவோம்… இன்னும் நெருக்கமாக…

July 11, 2021 gandhi 0

அறம் போற்றுதும் அன்பு போற்றுதும் பறம்பு தமிழ்ச் சங்கம் நடத்தும் இயற்கை அறிவோம்… இன்னும் நெருக்கமாக… 3 பயிற்சி வகுப்புகளாக – ஆடிப்பட்டம் தேடி விதைப்போம் இரண்டாம் வகுப்பு நாட்கள் : 11, 18 [மேலும் படிக்க / Read More …]

நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால்

May 24, 2021 iravathan 0

நன்றி ஒருவர்க்குச் செய்தக்கால் அந் நன்றி‘என்று தருங்கொல்?’ என வேண்டா- நின்றுதளரா வளர் தெங்கு தாள் உண்ட நீரைத்தலையாலே தான் தருதலால். மூதுரை, அவ்வையார் தென்னைமரம் தன் கால்களில் நீரை உண்டுவிட்டுத் தலையால் இளநீரைத் [மேலும் படிக்க / Read More …]

கபிலர்

May 24, 2021 iravathan 0

கபிலர் சங்க காலத்து தமிழ்ப் புலவர்களில் குறிப்பிடத்தக்கவர். சங்க இலக்கியப் பாடல்களுள் மிக அதிக எண்ணிகையில் பாடல்களை இயற்றியவர்.[1]; திருவாதவூரில் பிறந்தவர் எனத் [[திருவிளையாடற் புராணம் கூறுவது கபிலதேவ நாயனார் என்னும் சைவப் புலவரை. இவர் அகத்திணைகள் பலவற்றைப் பாடும் திறமுடையவராயினும் குறிஞ்சித் திணை பற்றி பாடுவதில் தேர்ந்தவர். கலித்தொகையில் குறிஞ்சிக் [மேலும் படிக்க / Read More …]

எல்லார்க்கும் ஒவ்வொன் றெளிது (உறுப்பினர்களுக்கு)

May 24, 2021 iravathan 0
மன்னிக்கவும். இது உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமேயான பகுதி. பறம்பு தமிழ்ச் சங்க உறுப்பினர் சேர்க்கை பற்றி அறிய parambu.tamilsangam@gmail.com என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

Sorry. This content is for members only. To find out about membership, contact parambu.tamilsangam@gmail.com.