நீல வார்ப்பு

July 14, 2021 malathi 0

#அலை கீழ்வானிலிருந்து பிறக்கின்ற கடலின்  காற்று  நாம் கண்டபொழுதின்  பரவசத்தை வீசுகிறது. உன்னைத் தேடுவதென்பது  கரையில் நின்றபடி  கடலைப் பார்ப்பதாகிறது. அள்ளிய மணலோடு  கரையில் தூவுகின்ற சிந்தனையின்  முதலிலும்,முடிவிலும் பெயரை அடித்துச்சொல்லிப் போகிறது  அலை. [மேலும் படிக்க / Read More …]