நீல வார்ப்பு

July 14, 2021 malathi 0

#அலை கீழ்வானிலிருந்து பிறக்கின்ற கடலின்  காற்று  நாம் கண்டபொழுதின்  பரவசத்தை வீசுகிறது. உன்னைத் தேடுவதென்பது  கரையில் நின்றபடி  கடலைப் பார்ப்பதாகிறது. அள்ளிய மணலோடு  கரையில் தூவுகின்ற சிந்தனையின்  முதலிலும்,முடிவிலும் பெயரை அடித்துச்சொல்லிப் போகிறது  அலை. [மேலும் படிக்க / Read More …]

சார்பு

July 12, 2021 gokilarani 0

உவனித்த மணற்திரளில் நடந்து கொண்டிருக்கிறோம் உணர்ச்சியின் அடைப்பான் திருகித் திறக்கிறது. பேசுகிறாய் கடற்காற்று பிசுபிசுக்கிறது சிரிக்கிறாய் இயந்திரப்படகு கரைசேருகிறது நனைந்த காலில் மணல் ஒட்டுவதும் அலை அதைத் துடைத்துப் போவதுமாய் நீள்கின்ற பாதையில் நீலம் [மேலும் படிக்க / Read More …]