நாம் மனிதர்களாயிருப்போம்

July 12, 2021 ebinesar 0

உங்கள் வானம்திறந்தே கிடக்கிறது இலக்கு ஒன்றேஉங்களின் தேவையாய் இருக்கிறது உங்களின் தெருக்களில் வண்ணவிளக்குகள் பகலை கக்கிக்கிடக்கிறதுஉங்கள் பாதைகள்செப்பனிடப்பட்டுஉங்கள் கால்களுக்கு பாதுகைகள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன உங்களின் உணவு உங்களுக்காய் காத்துகிடக்கிறதுமகிழ்ந்திருங்கள்… நானே ஆன என் வானம் இருண்டுகிடக்கிறதுவிளக்கு [மேலும் படிக்க / Read More …]

எபிநேசர் கவிதைகள்

June 29, 2021 danny 0

வாழ்க்கை.. உலகின் மிகப்பழையஒத்திகையற்றமிக நீண்ட நாடகம். காதல் இரவின் நீலத்தை ரசிக்கவும்அதன் நீளத்தை வெறுக்கவும்ஒரு சேரகற்றுத்தரும்மாயப்பிறழ்ச்சி… செருப்பு இணையைப் பிரிந்தால்மதிப்பற்றுப்போகும்மனிதர்களைப்போன்றே… செங்கல் சுட்டாலும் மின்னுவதுபொன் மட்டுமல்லமண்ணும் தான் மணல் நீரின் பாதங்களைஅறிந்திடும்பாக்கியம்பெற்றவை.. – எபிநேசர் [மேலும் படிக்க / Read More …]